Araştırma Grubumuzun Amaçları:

Yüksek başarımlı hesaplama sistemleri kullanılarak, günümüz teknolojisine uygun malzemelerin seçilerek, bu malzemelerin fiziksel özelliklerini belirlemek.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerin çalışılan sistemler konusunda araştırma yapmalarını sağlamak ve yetiştirmek.

Üniversitemiz bünyesinde Fizik Mühendisliği öncülüğünde kurulan yüksek perfromanslı bilgisayar sistemlerini yeni projeler ve çalışmalar ile desteklemek.

Güncel Araştırma Konusu:

Grubumuz özel olarak 2D (iki boyutlu) malzemelerin yapısal, elastik, elektronik ve optik özelliklerinin ilk ilkesel metodlar ile hesaplamaları konusunda yüksek başarımlı hesaplama sistemlerini kullanarak çalışmalar yapmaktadır.